NEWS UPDATE :  

Guru dan Pegawai SDN 3 Talang Kelapa

Guru dan Pegawai SDN 3 Talang Kelapa

NO NAMA NIP GOL JABATAN
1 Cucu Supriati, S.Pd.SD. 19620311 198508 2 001 IV.b Kepala Sekolah
2 Rita Dewi, S.Pd.SD. 19630323 198804 2 002 IV.b Guru Kelas
3 Runi Maryani, S.Pd. 19630208 198303 2 013 IV.b Guru Kelas
4 Jamilah A.Wafa, S.Pd 19601009 198202 2 005 IV.a Guru Kelas
5 Holidah Purwani, S.Pd.I. 19680710 199509 2 001 IV.a Guru PAI
6 Widariyana, A.Ma.Pd. 19671128 199104 2 001 III.d Guru Kelas
7 Endang Yuliati, S.Pd. 19710708 199903 2 004 III.c Guru PJOK
8 Nurlela, S.Pd. 19691225 200103 2 001 III.c Guru Kelas
9 Siti Haryanti, S.Pd. 19680912 200801 2 004 III.b Guru Kelas
10 Nori Nurindah, S.Pd. - GTT Guru Kelas
11 Widiya Purnamasari, S.Pd. - GTT Guru SBDP
12 Sri Permayanti, A.Md. - GTT Tenaga Administrasi
13 Rina Khairunnisa - GTT Tenaga Perpustakaan
14 Suhardi - GTT Penjaga Sekolah
15 Yuliana - GTT Petugas Kebersihan

Guru dan Pegawai SDN 3 Talang Kelapa

NO NAMA NIP GOL JABATAN
1 Cucu Supriati, S.Pd.SD. 19620311 198508 2 001 IV.b Kepala Sekolah
2 Rita Dewi, S.Pd.SD. 19630323 198804 2 002 IV.b Guru Kelas
3 Runi Maryani, S.Pd. 19630208 198303 2 013 IV.b Guru Kelas
4 Jamilah A.Wafa, S.Pd 19601009 198202 2 005 IV.a Guru Kelas
5 Holidah Purwani, S.Pd.I. 19680710 199509 2 001 IV.a Guru PAI
6 Widariyana, A.Ma.Pd. 19671128 199104 2 001 III.d Guru Kelas
7 Endang Yuliati, S.Pd. 19710708 199903 2 004 III.c Guru PJOK
8 Nurlela, S.Pd. 19691225 200103 2 001 III.c Guru Kelas
9 Siti Haryanti, S.Pd. 19680912 200801 2 004 III.b Guru Kelas
10 Nori Nurindah, S.Pd. - GTT Guru Kelas
11 Widiya Purnamasari, S.Pd. - GTT Guru SBDP
12 Sri Permayanti, A.Md. - GTT Tenaga Administrasi
13 Rina Khairunnisa - GTT Tenaga Perpustakaan
14 Suhardi - GTT Penjaga Sekolah
15 Yuliana - GTT Petugas Kebersihan